Ogniwa paliwowe

W 2003 roku zawarliśmy z firmą h-tec producentem modeli współpracę na mocy której zostaliśmy wyłącznymi przedstawicielami h-tec-a na terenie Polski. Efektem naszej współpracy jest zakrojona na szeroką skalę promocja modeli wśród nauczycieli, edukacja młodzieży w zakresie odnawialnych źródeł energii, przetłumaczenie na język Polski instrukcji metodycznych oraz podjęcie działań mających na celu wpisanie modelu Junior na listę Środków Dydaktycznych zalecanych do użytku szkolnego przez Ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania.

Proponujemy Państwu pomoce naukowe, które w sposób zrozumiały obrazują pracę układu energii odnawialnej, składającego się z:
ogniwa paliwowe
  • Ogniwa fotowoltaicznego
  • Elektrolizera
  • Zbiorników magazynujących energię
  • Ogniwa paliwowego
  • Odbiornika energii
  • Opornika
  • 2 mierników
  • stopera
Całość tworzy "Model Energii Czystej". Model, pokazuje, że energię pozyskaną ze słońca jak i innego źródła energii odnawialnej (wiatr, hydro) można magazynować.